Mikaila shows you around the Freshman Housing Quad

Emory Freshman Quad